Miljonnota för snöfallet – personal kunde ha sagts upp

För Melleruds kommun blev vinterns snöoväder en dyr historia. Notan blev 2,9 miljoner kronor. Normalt sett hade ett sådant underskott får konsekvenser i form av neddragningar av personal.
– Något sådant är inte aktuellt. Vi hade oflyt med vädret, säger Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS
|

Kommunstyrelsen beslöt därför att backa upp förvaltningen så att ett minus i kassan kan få finnas kvar vid årsskiftet. Däremot fick samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att arbeta för minska underskottet.

Även med det stora underskott på närmare tre miljoner kronor i potten räknar kommunen med att göra ett plus på 4,2 miljoner kronor vid årsskiftet 2024/2025. Det är 2,6 miljoner kronor bättre än i budgeten.

”Ordning och reda”

– Det här visar att vi har ordning och reda i ekonomin i Mellerud trots att vi 2024 är ett väldigt tufft år, säger Ludwig Mossberg.

Siffrorna finns i den första prognosen över kommunens ekonomi som just presenterats. Ekonomikontoret gör löpande ett antal prognoser för att hjälpa politikerna att håll koll på läget.

Totalt sett redovisar kommunen ett svagt resultat som minskat jämfört med 2023. Orsaken anges vara en ökning av skatteunderlaget samtidigt som höga kostnadsökningar påverkar resultatet.

Lägre intäkter

Även en minskning av antalet invånare har medfört lägre skatteintäkter. Detta i kombination med åtta miljoner kronor lägre bidrag på kontot för kostnads- och LSS-utjämning bidrar till resultatet.

Ludwig Mossberg menar dock att Melleruds kommun står sig väl i jämförelse med andra Dalslandskommuner.

– Resultatet som prognosen visar är ett kvitto på att vi gör rätt, säger han.

LÄS MER:Löftet: Inte en krona ska sparas på skolan

LÄS MER:Mellerud får bättre betyg än förra året av de lokala företagen

LÄS MER:Förslaget: Mellerud kan kräva utdrag ur brottsregistret