Det nya väntrummet känns inte genomtänkt

Det låter väldigt bra när man skriver att ett väntrum är klart till sommaren. Om det skulle gå så snabbt kanske ni kunde ha behållit väntrummet som det var. Det har ju ändå funnits i 30-40 år.

ANNONS
|

Känns inte genomtänkt alls. Och vad lyhördhet anbelangar så har ni all anledning att tänka över hur ni beter i det så kallade väntrummet.

Ingen som vi har pratat med ur personalen vet när jobbet börjar med väntrummet. Det finns ju inte heller någon toalett på den våningen.

Kommuninvånare

LÄS MER:Patienten: Utlämnande och otrevligt på vårdcentralen