Patienten: Utlämnande och otrevligt på vårdcentralen

Vad har hänt med Melleruds vårdcentral? Jag besöker vårdcentralen och blir hänvisad att sitta i en trappuppgång med patienter som sitter på de enstaka stolar som finns, skriver en missnöjd insändarskribent till Melleruds Nyheter.

ANNONS
|

Det är trappor upp och ned med personalens rum en trappa upp. Det är väldigt utlämnande och otrevligt.

Den låsta dörren till vårdcentralen öppnas ibland och personalen hämtar patienter och ingen integritet här inte. Inte värdigt att ha det så. Personalen är inte heller så diskret när de kommer. Säger högt till alla i det så kallade väntrummet vad de ska göra. Gör om och gör rätt.

Patienten

Chefen för vårdcentralen ger svar direkt:

Det är så att vi ska bygga om. Det står anslag om detta i väntrummet. Tidigare har rummet varit inne på mottagningen och var omgivet av expeditioner och mottagningsrum.

Lokalen är utformad så att det blir väldigt lyhört, så att det gick att höra vad som sas inne på undersökningsrummen. Då valde vi att temporärt flytta ut väntrummet utanför, väl medvetna om att det är en tillfällig lösning.

Vi har fått in hel del synpunkter på den här lösningen, en klagade via patientnämnden. Efter sommaren får vi ett helt hytt väntrum.

Vi stod alltså mellan två olika lösningar. Då har vi valt att värna patientsekretessen.

Verksamhetschef Karin Utbo