Saedens runda: Nu ska de gamla monumenten rustas upp

Det finns 22 unika monument längs den drygt hundra år gamla Saedéns runda på Kroppefjäll. Nu har Kraften Dals Rostock fått 150 000 kronor i bidrag för att bättre skylta upp promenaden och sätta informationstavlor vid varje monument.
Dessutom har kommunen avsatt cirka en miljon kronor för att rusta upp de historiska monumenten.

ANNONS
|

– Det handlar om en fantastisk kulturskatt och många kan inte historien bakom rundan och monumenten. Vi vill berätta den med nya skyltar, säger Eva Petrén, ordförande i Kraften Dals Rostock.

Det har gjorts en del restaureringar av monumenten och en del av dem är fortfarande original.

– Initiativet till ansökan kommer från boende i Dals Rostock som är engagerade i Kroppefjäll och som tycker att detta är något att satsa på. Vi vet inte hur långt pengarna räcker, men prio ett är skyltarna, konstaterar Eva Petrén.

En miljon från kommunen

Melleruds kommun beviljat en miljon kronor för upprustning av monumenten. Arbetet delas upp i två delar. Första steget är att restaurera och, för de som är i dåligt skick, bygga nytt. Bland annat behöver Ekotemplet, som står på ett klipputsprång, byggas nytt.

– Med skyltningen får man en helhetsupplevelse. Vi vill höja det kulturhistoriska värdet och göra det till ett mer eftersökt besöksmål. Vi har en entreprenör som börjat med monumenten i trä och under hösten är det dags för de i sten. Vi tar fram en och underhållsplan för detta, säger Filip Björndahl, bygglovshandläggare på Melleruds kommun.

Blir det några pengar över satsar kommunen på att rusta upp stigar och räcken. En som kan Saedens runda på sina fem fingrar är Kerstin Ljungqvist, hon bistår med information under arbetet. Sista steget är en parkering, men det ligger längre fram i planerna.

Lagom lång att gå med barn

– Det är en fantastisk runda som är unik med de 22 monumenten. Den är lagom lång att gå runt med barn med sina 2,7 kilometer. Allt bör vara klart innan årsskiftet, säger Filip Björndahl.

Doktor Saedén var överläkare på Kroppefjälls sanatorium åren 1916 till 1945. Här behandlades människor som drabbats av lungtuberkulos och den enda lindring man då kände till var vila, näringsrik mat och frisk luft.

I den närliggande skogen byggde Saedén ett 20-tal spännande monument som lockade patienterna att ta stärkande promenader. Naturen på rundan är mycket speciell med fascinerande bergsformationer, klyftor och stup.

Bidrag kulturarvsarbete

Det är Riksantikvarieämbetet som delar ut bidrag för kulturarvsarbete, Kraften Dals Rostock får alltså 150 000 kronor för skyltning och anläggning av parkering i anslutning till rundan. Prio 1 är dock skyltningen vid monumenten.