Dahlstiernska gymnasiet och Kulturbruket på Dal blir en träffpunkt.
Dahlstiernska gymnasiet och Kulturbruket på Dal blir en träffpunkt. Bild: Susanne Emanuelsson

Om krisen kommer – här ska du kunna söka skydd

När en kris inträffar är den egna bostaden ofta den tryggaste platsen för friska människor. Nu vill Melleruds kommun inrätta fyra trygghetspunkter dit invånarna kan söka sig om det värsta skulle inträffa.

ANNONS
|

I Melleruds tätort föreslås Dahlstiernska gymnasiet och Kulturbruket bli en trygghetspunkt. I Dals Rostock föreslås Karolinerskolan som lokal. I Åsensbruk Skållerudshemmet och i Åsebro Åsebro skola.

Samtliga ska på sikt ha klass tre. En plats där man ska kunna vistas dygnet runt vid exempelvis evakueringar, el- eller värmeavbrott, naturhändelser, omfattande bränder eller vid krig och krigsfara.

På dagtid

Ambitionen är att inledningsvis inrätta trygghetspunkter klassade som ett och två. Det som handlar om vistelser dagtid med olika nivåer av stöd, men att man fortsatt sover hemma.

Det är Energimyndighetens och MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vägledningar kommunen använt sig av vid upprättandet av förslaget.

Egen beredskap

Samtidigt förväntas alla samhällsmedborgare ha en egen hemberedskap för de första dygnen under en kris med tillgång till mat, vatten, värme och kommunikation.

En kommun är inte skyldig enligt lag att förbereda trygghetspunkter, men Melleruds kommun vill höja sin beredskap. Förslaget hamnar nu hos kommunstyrelsen för beslut.