MS-sjuka Gun nekas p-tillstånd: "Vad är problemet?”

Snart 70-åriga Gun Jansson i Mellerud är kroniskt sjuk i MS. När hon i början av året skulle förnya sitt fem år gamla parkeringstillstånd sa kommunen nej. Läkarintyg och gångtest räckte inte.
– Vad är problemet? Parkeringstillståndet kostar inte kommunen några pengar. Det underlättar min vardag. Nu har jag överklagat kommunens beslut, säger hon.

ANNONS

Gun Jansson har käpp, rullator och rullstol som hon använder i olika omfattning beroende på omständigheter. Hon kör bil bara i Mellerud. I övrigt får maken eller någon väninna sätta sig vid ratten.

När hon den 26 februari ansökte om förnyat parkeringstillstånd för rörelsehindrade till kommunen räknade hon med att det skulle gå utan problem.

För att styrka sin ansökan bifogade hon ett läkarintyg daterat den 2 februari. I det skriver läkaren att hon klarar att gå 100 meter med stöd av käpp.

– Då fick jag beskedet att jag skulle komplettera med ett gångtest hos rehab på vårdcentralen, vilket jag gjorde.

"Verkar inte klokt”

I det intyget daterat den 26 februari av fysioterapeuten framgår det att Gun Jansson genomgått sex minuters gångtest med stöd av käpp i höger hand och att hon klarade en sträcka på 121 meter

– Ändå får jag nej på min ansökan. Jag undrar hur en tjänsteman på kommunen är bättre på att ställa en diagnos än läkare och andra inom sjukvården. Det verkar ju inte klokt.

Gun Jansson har MS, Multipel skleros. Det är en kronisk nervsjukdom som påverkar rörligheten. Den framskrider genom skov, perioder när den drabbade blir sämre. Gun Jansson har haft sin MS-diagnos sedan 2015 och äter bromsmedicin. Det hindrar inte att hon regelbundet får skov som kan pågå en vecka eller längre.

– I mitt fall ramlar jag lätt när benen inte bär mig. Jag behöver tillgång till parkeringsplatser nära butiker. När jag kan går jag med stöd av käpp. Är jag sämre kör min man. Då släpper han av mig och rullstolen utanför affären där jag väntar medan han parkerar bilen, säger hon.

Livslång sjukdom

Hon konstaterar att hennes sjukdom är livslång och att hon inte kommer att bli bättre. Det ligger i sjukdomens natur. Därför behöver hon sitt parkeringstillstånd, menar hon.

– Jag hoppas att det inte handlar om någon form av prestige från kommunens tjänstemän. Hänger det på pengar får jag väl betala den där hundralappen det kan kosta att printa ut ett tillstånd i en plastficka. Svårare än så kan det inte vara.

Kommunens handläggare refererar till 13 kapitlet, 8 paragrafen i trafikförordningen för sitt avslag.

”Ett tillstånd kan endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta till fots med eventuella hjälpmedel.”

Inte väsentliga svårigheter

I kommunens beslut bedöms inte läkarintyg och gångtest visa att Gun Jansson har ”sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand som krävs för utfärdande av parkeringstillstånd.”

Kommunens handläggare Dovile Bartuseviciute vill inte kommentera det enskilda ärendet utan bara prata i generella termer när hon tillsammans med personalchef Ulrika Granat möter Melleruds Nyheter för att svara på frågor.

– Det är höga krav för att få ett parkeringstillstånd där vi gör en samlad bedömning där vi stöder oss på det regelverk som finns och Transportstyrelsens föreskrifter, säger Ulrika Granat.

I trafikförordningen sägs det att flera funktionshinder inte utgör grund för parkeringstillstånd. Att personen tidigare haft tillstånd saknar betydelse vid bedömningen. Det finns heller inga allmänna diagnoser som ger rätt till parkeringstillstånd.

När det gäller den sökandens gångförmåga finns det en praxis där 100 meter anses vara ett riktvärde, men att en samlad bedömning är avgörande.

Då räcker det alltså inte med att lämna in ett läkarintyg och en gångtest?

– Ett läkarintyg är en del av underlaget men inte ensamt avgörande. Samma sak om vi begärt in ett gångtest. Det är den sammanvägda bedömningen som avgör, säger Dovile Bartuseviciute.

Ulrika Granat anser att det är viktigt att Melleruds kommun följer regelverk och föreskrifter även om det finns gott om parkeringsplatser i tätorten.

– Ett parkeringstillstånd gäller för hela landet. Det gäller även i EU. Vi måste hålla oss till de regler som finns.

Det finns för närvarande 115 parkeringstillstånd utfärdade i Mellerud. I pengar kostar inte ett parkeringstillstånd kommunen något.

Gun Jansson har överklagat och hennes ärende har gått vidare till länsstyrelsen i Göteborg för avgörande. Hon nöjer sig inte med ett nej.

– Om det bli avslag kommer jag att anmäla kommunen till DO, diskrimineringsombudsmannen. En av lagens sju diskrimineringsgrunder är funktionsnedsättning. Det anser jag att det här är ett solklart fall av.