Trygghetsvärdar finns i flera kommuner. Här en bild från Lysekil.
Trygghetsvärdar finns i flera kommuner. Här en bild från Lysekil. Bild: Niclas Jonasson

Mellerud får trygghetsvärdar – ska synas vid 100 tillfällen

Under nästa år satsar Melleruds kommun på kommunala trygghetsvärdar som på deltid som ska röra sig ute på offentliga platser vid 100 tillfällen.
Oppositionen i form av Centerpartiet och Socialdemokraterna har reagerat och kallar beslutet för populistiskt.

ANNONS
|

Från de styrande partierna talar man om höga ambitioner. Pengar ska sökas från Nationella Brottsförebyggande rådet.

– Trygghetsvärdarna ska vara synliga, arbeta förebyggande och skapa goda relationer. Bland annat med ungdomar, säger Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens arbetsutskott.

Men oppositionen anser att kommunen är fel ute och att det inte finns pengar i budgeten.

”Populistiskt förslag”

– Det är populistiskt och kontraproduktivt. Vi har väl inte haft det så lugnt i Mellerud sedan 1990-talet, säger Karin Nodin (C) och pekar på statistiken som visar att antalet brott minskar.

Hon anser att det är är fel beslut i en tid med svåra ekonomiska förutsättningar samtidigt som också socialförvaltningen satsat på Träffpunkt Älvan. Hon lyfter däremot den otrygghet som finns i skolmiljöer. Något som Skolinspektionen påpekat.

– Förslaget ska genomföras enligt Tingshuskvartetten med eller utan bidrag vilket innebär att andra med behjärtansvärda insatser tyvärr får inskränkas för Melleruds innevånares bästa, skriver hon bland annat i en reservation mot beslutet.

”Fel ta pengar från annat”

Även Socialdemokraterna med Michael Melby i spetsen har reserverat sig mot beslutet. Även han anser att förslaget är populistiskt och menar att även om kommunen söker bidrag är det inte säkert att det blir ett ja. Han tycker att det är fel att behöva ta pengar från annan verksamhet kommunal verksamhet.

Kommunchef Karl-Olof Petersson har fått i uppdrag att fatta nödvändiga beslut utifrån förslaget att anställa trygghetsvärdar på deltid. En särskild bil ska köpas in för att användas av trygghetsvärdarna. Den ska få märkning utifrån behovet.

Trygghetsvärdarna ska tillhöra kommunstyrelseförvaltningen. De ska ha en fast koppling till det lokala Brottsförebyggande rådet.

Punkt på listan

Modellen med kommunala trygghetsvärdar finns i ett antal kommuner runt om i landet. I Mellerud fanns förslaget med på det avtal som de styrande partierna tillsammans med Sverigedemokraterna kom överens om inför maktövertagandet 2022.

Den 16 oktober 2023 lämnade Ludwig Mossberg in ett förslag om införande. Nu sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja. Därefter blir det en fråga för kommunstyrelsen.

Kostnaden för personalen beräknas till 375 000 kronor. Bilen tillkommer.