Jhonny Lystad heter Mellbos nya vd. Den 1 augusti byter han spår från polis till bostäder.
Jhonny Lystad heter Mellbos nya vd. Den 1 augusti byter han spår från polis till bostäder. Bild: Tommy Löfgren

Mellbos nya vd vill göra Mellerud attraktivare

Han hade knappt gått in skorna som polisassistent när beslutet att söka vd-posten på Mellbo växte fram. Den sista juli hänger Jhonny Lystad av sig polisuniformen för att leda det kommunala bostadsbolaget mot framtiden.
– Jag vill göra skillnad. Kan jag bidra till att Mellerud blir attraktivare så är jag glad, säger Jhonny Lystad.

ANNONS
|

Det kan synas som tvära kast att gå från ingripandepolis till kommunal tjänsteman för ett bostadsbolag. Men för Jhonny Lystad är det inte så. Det handlar om kommunikation, ett drivet ledarskap och en känsla av att vd-stolen är rätt plats – en plats och roll där han känner sig hemma.

– Med erfarenheterna från polisen är jag en bättre chef och ledare än jag var tidigare. Jag har fått lära känna mig själv på annat sätt i olika situationer.

Tjänst i Mellerud

Polisutbildningen på fem terminer i Borås läste han in på distans. Efter praktik fick han tjänst på hemmaplan. Det passade bra, inte minst med tanke på hans engagemang inom det lokala föreningslivet och i Melleruds IF där han sitter i styrelsen.

Ett stort intresse för människor och kommunikation går som en röd tråd i livet för Mellbos nya vd. Och just kommunikation mer än för de flesta människor. Det ledde till utbildning som teckenspråks- och dövblindtolk I Örebro. Där träffade han för övrigt sin fru Sofia, som har samma utbildning.

Mellerudsbor blev de 2004 när de väntade tillökning i familjen.

– Det kändes rätt att flytta till en mindre och lugnare ort när vi väntade vårt första barn.

Tidigt intresse

Intresset för teckenspråk fick han tidigt hemma i familjen på ett naturligt sätt. Han har en syster som är döv. Därför blev det naturligt att läsa teckenspråksinriktning i gymnasiet och sedan utbildning i Örebro.

Sedan följde ett antal år som teckenspråkstolk. 2007 blev han enhetschef för Västra Götalandsregionens avdelning Vänersborg/Skara. När kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bildades 2013 blev han verksamhetschef där.

Han har också arbetat som utbildningstolk där han följt en och samma student genom en kurs och tolkat under utbildningen. Han har bland annat tolkat kurser i praktisk filosofi och ekonomi.

Så kom en punkt i livet där saker och ting ställdes på sin spets.

Inför framtiden

– Jag började att reflektera och funderade på framtiden. Ska det alltid vara så här? Det var en fråga som jag ställde mig själv. Inte så att jag vantrivdes med arbetet och livet. Men längst in fanns det en dröm om att bli polis, berättar Jhonny Lystad.

Och så blev det även om det bara blir ett år som färdigutbildad när han slutar den sista juli.

– Som polis har jag haft en oerhört lärorik och fantastisk tid. Även i det här yrket handlar det mycket om kommunikation. Samtidigt har jag känt att det fanns en annan del av mig som handlar om förvaltarskap.

Det avgörande steget kom när han fick veta att Mellbos tillförordnade vd, Ingmar Johansson, planerade att gå i pension. Då började han på allvar fundera på att ta steget att söka den tjänsten. Så blev det och den 1 augusti blir första arbetsdagen på det nya jobbet.

Bidra till attraktivitet

– Det är ett spännande uppdrag. Min drivkraft är att tillsammans med teamet arbeta för att Mellbo och i förlängningen Mellerud blir attraktivare. Mellbo ska vara det självklara första valet när man söker bostad.Man ska känna till att vi finns och vi ska ha ett utbud som fungerar.

Samtidigt är han medveten om de utmaningar bolaget har med främst ett löpande behov av att underhålla bostadsbeståndet i kombination med antalet outhyrda lägenheter.