Läkare riskerar legitimationen – efter allvarliga brister

I början av 2022 anmäldes en läkare av Närhälsan i Mellerud till Ivo på grund av allvarliga kunskapsbrister.
Vanliga sjukdomar som utslag, öronvärk och luftvägsbesvär kunde inte hanteras – och vid flera tillfällen ska han ha bytt arbetsgivare så fort han varit nära att upptäckas.
Nu kan hans läkarlegitimation återkallas.

ANNONS

I anmälan framkommer det att han, trots handledning och stöd, inte klarade av sitt arbete. Han hade problem med både teoretisk och praktisk kunskap, dokumentation och hygienrutiner.

Enligt anmälan ska han även ha bytt arbetsplatser ofta, när hans brister upptäcktes. Hans dokumentation innehöll felaktiga uppgifter, patienter ska ha känt sig illa bemötta och han visade begränsad förståelse för sina misstag.

Vårdcentralen eftersökte då läkarens examensbevis. Där upptäcktes att han läst sitt tredje år på läkarprogrammet i sitt hemland i östra Europa flera gånger, men att han klarade sig först vid det tredje försöket.

Därefter bytte han universitet i hemlandet för att fullföra sina studier.

När Melleruds Nyheter når läkaren på telefon vill han inte kommentera eller bemöta kritiken han har fått, eller svara på några frågor.

– Jag vill inte uttala mig om det, säger han.

Begärde information från tidigare jobb

Ivo begärde information från sju vårdgivare i regionen där läkaren arbetat och fick in 20 avvikelserapporter. I ett granskat fall diagnosticerade läkaren felaktigt en ögoninfektion och missade viktiga undersökningar. Patienten fick senare korrekt diagnos från en annan vårdgivare.

Ivo bedömde att läkarens hantering visade på medicinsk okunskap och bristande vårdkvalitet.

På en geriatrisk avdelning där läkaren jobbat hade hans provanställning avslutats i förtid. Han behövde mycket stöd och handledning, frågade ofta kollegor om hjälp och visade osäkerhet i sina bedömningar, enligt vårdgivaren.

Trots viss utveckling behövde han stöd i sociala sammanhang och uppvisade svårigheter att ta ansvar. Hans handledare och kollegor uttryckte oro över hans kompetens, och flera felaktigheter noterades, vilket enligt vårdgivaren ökade arbetsbelastningen för övrig personal.

Chefen i Mellerud: Han upptäcktes efter några dagar

Karin Utbo är chef för Närhälsan i Mellerud och Bäckefors. Hon hade inte börjat sin tjänst när läkaren jobbade i Mellerud och kan därför inte uttala sig i detalj.

Hon säger att det finns rutiner på plats för att kunna avsluta ett uppdrag om man upptäcker brister hos en läkare.

Vad tycker du om att den här läkaren hamnade i Mellerud?

– Jag har fått till mig att Närhälsan ganska omgående upptäckte att läkaren inte fungerade, men jag är inte insatt i detaljerna här.

Hon fortsätter:

– Vi på vårdcentralerna följer upp arbetet noga, så att vi så snabbt som möjligt ska kunna avsluta om det inte skulle fungera.

Hon berättar att personen enbart ska ha jobbat där ”några dagar” i februari 2022 innan de fattade misstankar och avslutade samarbetet.

Utmaning att hitta specialister till Dalsland

Rekryteringen av läkare och annan personal sköts av en bemanningsenhet på regionen. Det är bemanningsbolagets ansvar att de läkare som de ”hyr ut” har rätt kompetens.

Karin Utbo menar att det är en utmaning att få specialister i allmänmedicin att ta uppdrag i Dalsland och ännu svårare att anställa. Det är en generell brist på specialister i allmänmedicin i Sverige.

– Detta är skälet till att vi måste anlita bemanningsföretag för att bemanna med läkare på våra vårdcentraler.

Men kravet på kvalitet gäller alltid, säger hon.

– Vi har väldigt duktiga doktorer generellt. Min erfarenhet är att man får rätt kompetens så länge man är tydlig med vad man vill ha.

Ivo: "Av största vikt att vårdgivaren anmäler”

På Ivo yrkar man i första hand på att legitimationen återkallas för läkaren. Ett beslut som alltså tas av HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Under 2023 var det 82 läkare som blev av med sin legitimation.

Marie Åberg, avdelningschef på Ivo, säger att läkare ibland hinner jobba på flera platser när arbetsgivaren inte anmäler.

– Vi kan se att man löser det genom att man ser till att personen slutar sin anställning. Men vad som är viktigt är att vårdgivaren trots det har en anmälningsskyldighet, om man bedömer att personen kan vara en fara för patientsäkerheten. Det är av största vikt att vårdgivaren anmäler för att minska patientfarliga läkare, skriver hon till Melleruds Nyheter.

I andra hand yrkar Ivo att nämnden beslutar om en treårig prövotid för läkaren.

Läkarens försvar: Fysisk och psykisk misshandel

Läkaren har uppgett till Ivo att han känt sig utfryst och övervakad på sin arbetsplats, att han inte fått dokumentera samråd med läkare i journalen som andra gör.

Han anser att vårdcentralen han senast arbetat på i Västra Götalandsregionen är dysfunktionell och har mått dåligt där. Läkaren uppger att han tror att de flesta patienter varit nöjda med honom och att avvikelser är överdrivna.

Han påstår också i utredningen att han blivit utsatt för misshandel av en handledare och brist på stöd från chefen, där han även lämnat in en ljudinspelning som bevismaterial.

Läkaren menar också att han ofta bytte arbetsplats eftersom han ville få en bred förståelse och mer klinisk erfarenhet inom yrket. Om han hade flytt från sina anställningar skulle han inte jobba kvar i samma region, påstår han.

Anmälan från Ivo inkom till HSAN i mars i år.

LÄS MER:Marie från Mellerud fick vänta i timmar på läkare: ”Inget förtroende kvar”

LÄS MER:Svårt att locka tandläkare till Mellerud – ingen söker jobben

LÄS MER:EPA-ungdomar eftertraktade – när kommunen söker sommarjobbare