I Egil Midtbös tjänst som komminister ingår också att jobba med pilgrimsvandringar.
I Egil Midtbös tjänst som komminister ingår också att jobba med pilgrimsvandringar. Bild: Tommy Löfgren

Första gången pilgrimsvandring från Vänersborg till Edsleskog

I alla tider har människor lämnat vardagen och begett ut på vandring. Nu ska Dalslänningarna göra samma sak. I höst arrangeras en pilgrimsvandring från Vänersborg till Mellerud och vidare till slutmålet Edsleskog.
– Det blir en speciell upplevelse att vara tillsammans under samma villkor som andra, säger Egil Midtbö, präst i Mellerud och huvudansvarig för vandringen.

ANNONS
|

Han kom till Melleruds pastorat i december förra året efter under många år arbetat som pilgrimspräst på Orust. Här har han en tjänst som komminister med inriktning på pilgrimsvandringar.

Historiskt intresse

Intresset för att pilgrimsvandra har funnits i årtusenden och i alla religioner, inte minst i Europa och Norden. Från Holms kyrka går sedan gammalt en led till Edsleskog. Historiskt sett har pilgrimer vandrat den här sträckan på väg till Olof den heliges grav i Nidarosdomen i Trondheim.

Att det handlar om en en etablerad led stärktes ytterligare 2020 då arkeologer grävde fram ruinerna efter en ovanligt stor kyrka i Edsleskog som dessutom anses vara den första tegelbyggnaden i dåtida Kyrkosverige.

Församlingen tillsammans

Arrangör av pilgrimsvandringen är församlingarna i Dals kontrakt. Egil Midtbö har arbetat med pilgrimsvandringar i 20 år. Bland annat som en del av konfirmandundervisning.

– Som präst får jag en helt annan kontakt med folk jämfört med den vanliga kyrkliga verksamheten, säger han.

Flera sträckor

Pilgrimsvandringen från Vänersborg inleds den 11 september. Den är uppdelad i dagsetapper som deltagarna kan välja mellan eller om man vill gå hela sträckan. Etapperna är:

11 september Vänersborgs kyrka till Sikhalls camping. 12 september Sikhalls camping och Järns kyrka samt flerdagarsvandringen 13-15 september mellan Järns kyrka och Edsleskogs kyrka. Går man hela vägen rör det sig om cirka tio mils vandring.

– Oavsett om man går en delsträcka eller hela är det viktig att förbereda sig. Bra vandringsskor är nödvändigt och de bör vara väl ingångna annars kan skavsåren komma som ett brev på posten, säger Egil Midtbö.