Parkeringar vid badplatser, kyrkogårdar och affärer är vanliga platser för bilinbrott enligt polisen Gunilla Fredin.
Parkeringar vid badplatser, kyrkogårdar och affärer är vanliga platser för bilinbrott enligt polisen Gunilla Fredin. Bild: Elin Karlström

Fler stölder under sommaren – polisen: ”Håll extra koll”

Under sommaren ser polisen i Mellerud en ökning av stölder. På parkeringar vid badplatser, kyrkogårdar och affärer är det extra viktigt att tänka till.
– Var uppmärksam och håll extra koll, säger Gunilla Fredin, utredare på polisen.

ANNONS
|

Den senaste tiden har polisen i Mellerud sett en ökning av bilinbrott. Att just stölder av olika slag ökar under somrarna är dock inte ovanligt och Gunilla Fredin säger att det är ett återkommande fenomen varje år.

– Generellt ser vi en ökning av tillgreppsbrott, som exempelvis inbrott och cykelstölder. Sen ser vi även en ökning av misshandel på offentlig plats under somrarna. Då vanligtvis i samband med att man har druckit alkohol, säger hon.

Brotten sker vanligtvis där det är mycket människor i rörelse. I Mellerud pekar Gunilla Fredin särskilt på platser som Melleruds Handel, Vita Sandars Camping och Köpmantorget som vanligt förekommande i anmälningar till polisen. När det gäller just bilinbrotten rör det sig främst om parkeringar i anslutning till badplatser, kyrkogårdar och affärer.

Varför stölderna ökar under sommaren säger Gunilla Fredin dels kan bero på att det då är ett större antal kringresande brottsaktiva i rörelse, men även att det helt enkelt är lättare att vara utomhus.

– Det är som för oss alla. Det är bekvämare att röra sig ute, men också mycket mer människor ute, säger hon.

Från polisens håll uppmanar man allmänheten att hålla lite extra koll under sommaren. Lämna inte värdesaker synliga i bilen, kolla att cykeln är låst och lämna inte fönster och dörrar öppna för vädring om du ska lämna bilen eller hemmet.

– Om man ska resa bort är det en bra idé att ta hjälp av sina grannar som då kanske kan hålla lite extra koll eller exempelvis parkera sin bil på ens uppfart. Huvudregeln är att vara uppmärksam och hålla lite extra koll på sina saker.