Besöksmål från kriget säkras upp – staketet gick sönder

Staketet rasade ned uppe på höjden. Nu får Skålleruds hembygdsförening pengar för att säkra upp det historiska området vid Skans 453, så att ingen ramlar ned och skadar sig.
– Det ska vara en säker plats för alla besökare, säger ordföranden Loic Manchec.

ANNONS
|

88 000 kronor. Så mycket har föreningen fått i bidrag för att säkra upp området vid Skans 453 i Håverud.

Skansen är belägen 1,5 kilometer norr om Håverud utmed Brudfjällsvägen, intill Glycksjön.

– Det ligger ligger uppe på en höjd och delar av staketet har rasat ner. Vi sökte pengar för att kunna hägna in så att ingen riskerar att ramla ner, det ska vara en säker plats för alla besökare, säger Loic Manchec.

Ordförande Loic Manchec är glad över pengarna som är viktiga eftersom föreningen har dålig ekonomi.

Inställda visningar i fjol

Hembygdsföreningen sökte pengar även i fjol, men blev utan. Därför var man tvungen att ställa in de visningar som brukar anordnas sommartid eftersom området var för farligt att vistas i.

– Men hinner vi få i ordning på säkerheten i år blir det visningar. Tidigare hade vi det en gång i veckan, men nu kanske det istället blir hela dagar med teman och föredrag. Vi ska även röja på området och bygga en trappa.

Önskar belysning

En sak till som som står på önskelistan är solcellsdriven belysning för att kunna visa upp bilderna och rekvisitan inne i värnet. Om elförsörjningen säkras upp kan det också bli filmvisningar i skansen.

Hembygdsföreningen driver dessutom Kanalmuséet i Håverud, mitt emot Dalsland Center.

– Föreningen äger fastigheten där det också är vandrarhem. Vi har dålig ekonomi och allt ska också underhållas. Det är tufft att få det att gå ihop, förklarar Loic Manchec.

Andra världskriget

Skans 453 skänktes till Skålleruds hembygdsförening av Råsjö Kross. Skansen byggdes under andra världskriget, troligen 1941, och ingick i den försvarslinje som då byggdes upp tvärs över Dalsland. Man var rädd för en tysk invasion från Norge under åren 1940 och 1945.

Skansen ägs och underhålls av Skålleruds Hembygdsförening som har inrättat ett litet museum inne i skansen som visar beredskapstiden 1939 – 1945. Här finns militär- och lottakåruniformer, kommunikationsutrustning, fältsängar, attiraljer för fältkök, litteratur med mera.

Värnet är insprängt i berget och är omgivet på båda sidor av pansarhinder, så kallade draktänder. Här finns bland annat skyddsrum för tolv man (liggande), vapenförråd samt pansarvärnsgarage.

Kulturarvsbidrag

Riksantikvarieämbetet fördelar 17 miljoner kronor i bidrag till 127 projekt, som bidrar till att bevara kulturarvet och göra det mer tillgängligt. 20 i projekt Västra Götaland får totalt 2 550 000 kronor.

Projekten drivs av ideella verksamheter över hela landet.

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.