Ansökningssiffrorna till Dahlstiernska bättre än på länge

Av Dahlstiernska gymnasiets 49 platser är 42 fyllda till höstens skolstart. Det är bättre ansökningssiffror än på mycket länge, enligt rektorn Matti Bertilsson. Det framkom den 25 juni när siffrorna för Fyrbodal presenterades.

ANNONS

Dahlstiernska Gymnasiet har ett bra antagningsresultat till sin årskurs-etta i år och man ser en tydlig ökning sedan föregående år.

– Det är mycket positivt, säger Matti Bertilsson, rektor på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud.

Jämförelsevis var det 20 elever som tog studenten från Dahlstiernska i juni.

29 elever har antagits till de nationella programmen och och fem elever har antagits som programinriktade IM-elever och går med i den klassen.

Hela 27 av dessa sökande har haft Dahlstiernska som förstahandsval vilket också är mycket i jämförelse med tidigare år. Även betygsmeritvärdena från högstadiet ligger tydligt högre än vanligt.

– Utöver dessa elever beräknar vi att cirka 15 till 17 elever kommer att delta på det individuella programmet där fokus ligger på att komma ikapp med sina grundskolekunskaper, förklarar Matti Bertilsson.

Populäraste programmet

Allra populärast på de nationella programmen är Bygg- och anläggningsprogrammet med hela tolv sökande.

– Vi har ett otroligt stort intresse för byggutbildningen med fördelning på husbyggnad, markarbete och plåtslagare, säger Matti Bertilsson.

Vård- och omsorgsutbildningen har sex antagna, vilket är fler än vanligt, och Fordons- och transportprogrammet har fem sökande. På dessa utbildningar är det fullt med sökande.

– Det är jättebra! Vården är ju ett av många yrkesområden det saknas utbildad personal inom.

Övriga tre program har mellan tre till fem sökande.

Söktalen varierar över tid mellan programmen, men balanserar sig i och med att det är tre årskurser som är igång i skola och på lärlingsplatser. Vi ser framemot att träffa de nya eleverna efter sommaruppehållet då skolan startar den 20 augusti, säger Matti Bertilsson.

Slutligt antagningsresultat Dahlstiernska gymnasiet, Mellerud

Barn- och fritidsprogrammet lärling. Platser 6. Antagna 2.

Bygg- och anläggningsprogrammet lärling. Platser 11. Antagna 11.

El- och energiprogrammet lärling. Platser 4. Antagna 2.

Fordons- och transportprogrammet, lärling. Platser5. Antagna 5.

Försäljnings- och serviceprogrammet lärling. Platser 5. Antagna 3.

Vård- och omsorgsprogrammet lärling. Platser 6. Antagna 6.

Introduktionsprogram IM programinriktat. Platser 8. Antagna 5.