Integritetspolicy

INFORMATION OM VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

ANNONS
|

1. Inledning

Stampen Lokala Medier Aktiebolag, org. nr. 556220-1052, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg, (kallas nedan ”vi”, ”oss”, ”våra”) behöver behandla personuppgifter inom vår verksamhet för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). I denna informationstext kan du bland annat lära dig mer om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, varför vi gör det och hur vi använder uppgifterna, vår rättsliga grund för behandlingen, hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss, se kontaktuppgifter under avsnitt 9 nedan.

2. vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om personer som på olika sätt kommer i kontakt med vår verksamhet. För att du enkelt ska hitta den information som rör vår behandling av dina personuppgifter har vi delat upp informationen på olika personkategorier enligt uppdelningen nedan, så att du enbart behöver läsa det eller de avsnitt som gäller för just dig.

Tänk dock på att du kan ingå i fler än en personkategori nedan, t.ex. om du prenumererar på vår papperstidning men även besöker någon av våra hemsidor utan att logga in – då ska du läsa avsnitten angivna under både 1 och 4 nedan.

 1. Prenumerationskund: du som privatperson eller kontaktperson/företrädare för ett företag som har en prenumeration hos oss eller som har köpt enstaka artiklar. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.1 samt 4 - 8 nedan.
 2. Annonskund: du som privatperson eller kontaktperson/företrädare för ett företag som annonserar i våra kanaler. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.2 samt 4 - 8 nedan.
 3. Potentiella prenumerations- och annonskunder: du som privatperson eller kontaktperson/företrädare för ett företag som inte är kund hos oss men som uttryckt intresse för, eller som vi bedömer kan vara intresserad av, våra produkter/tjänster, samt du som tidigare har varit kund hos oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.3 samt 4 - 8 nedan.
 4. Hemsidebesökare: du som besöker någon av våra hemsidor utan att vara kund hos oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.4 samt 4 - 8 nedan.
 5. Leverantör: du som kontaktperson/företrädare för ett företag som tillhandahåller produkter/tjänster till oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.5 samt 4 - 8 nedan.
 6. Jobbsökande och referensperson: du som söker jobb hos oss respektive du som anges som referens till en jobbsökande. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitt 3.6 samt 4 - 8 nedan.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

I detta avsnitt kan du läsa mer om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, för vilka ändamål, vad vår rättsliga grund är och hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter. Tänk på att vi kan komma att behandla dina personuppgifter för flera olika ändamål samtidigt. Informationen är uppdelad på de olika kategorier av personer som vi behandlar uppgifter om, nämligen prenumerationskunder (avsnitt 3.1), annonskunder (avsnitt 3.2), potentiella prenumerations- och annonskunder (avsnitt 3.3), hemsidebesökare (avsnitt 3.4), leverantörer (avsnitt 3.5) och jobbsökanden och referenspersoner (avsnitt 3.6).

3.1 Prenumerationskunder

3.1.1 Översikt över ändamål

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Hantering av kundförhållandet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi administrerar din prenumeration, inklusive ditt konto, anpassar innehåll på ditt konto, vidtar åtgärder vid utebliven betalning och utför kundregistervård (uppdatering/komplettering/ändring eller radering).
 • Kundservice, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi tillhandahåller kundservice per telefon, e-post, kontaktformulär online och genom talsvar/selfservice.
 • Marknadsföring, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi skickar marknadsföring och information om kampanjer till dig på olika sätt, nyhetsbrev samt anpassar annonser i kundkontot.
 • Underhållning, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi anordnar kundevenemang, tävlingar och tillhandahåller korsord och Sudoku.
 • Utveckling av verksamheten, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi utvecklar våra prenumerationstjänster, genomför undersökningar och utbildar vår personal.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.1.2 Hantering av kundförhållandet

Prenumeration och personligt kundkonto

ÄndamålFör att kunna ingå avtal om köp av enstaka artiklar eller prenumeration av papperstidning, nyhetssajt och e-tidning med dig eller det företag du representerar och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Ändamålet inkluderar bland annat att leverera den produkt som du köpt eller prenumererar på, administrera uppehåll, adressändringar, fakturera och hantera betalningar.Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillhandahålla och administrera ditt konto på någon av våra hemsidor (vi skapar sådant konto för samtliga våra prenumerationskunder). Tillhandahållandet av våra digitala tjänster/produkter (nyhetssajt, e-tidning och köp av enstaka artiklar) levereras via ditt konto.Notera att vi även behandlar personuppgifter om dig som besöker vår hemsida för fler ändamål än de som är knutna till ditt konto, se vidare under avsnitt 3.4 nedan.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, kundnummer, uppgifter från vår kommunikation med dig och information om eventuella skulder till oss, uppsägningskoder (t.ex. för dyr/ej råd, flyttat ihop, avliden), fakturanummer, betalsätt, betalningsuppgifter (såsom bank och kontonummer/bankgironummer), fakturarelaterad information (såsom prenumerationsprodukt, betalningsperiod, uppehåll, tillfällig adress, utebliven tidning), autogiromedgivande, eventuellt intyg från god man, IP-nummer, användarnamn, lösenord.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter,
Rättslig grundFullgörande av vårt avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidUnder prenumerationstiden och så länge du är en aktiv användare samt ett (1) år därefter Om du säger upp din prenumeration kommer vi att spara dina betaluppgifter i tre (3) månader efter prenumerationsperioden för att enkelt kunna återaktivera din prenumeration på nytt, eftersom det är vanligt att våra kunder återvänder inom denna tid.

Anpassning av innehåll (ej annonser) på kundkontot utifrån dina intressen

ÄndamålFör att maximera din upplevelse av våra digitala tjänster/produkter (som du tar del av genom ditt kundkonto på en av våra hemsidor eller i mobilapplikationen) anpassar vi innehållet efter vad vi tror att du är intresserad av, vilket vi fastställer utifrån de artiklar som du läst. Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4
Kategorier av personuppgifterNamn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, cookies, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på inloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register, information om vilket profileringssegment du tillhör (se avsnitt 4 nedan)information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation. Personuppgifterna inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker. Inställningar kan göras samt mer information finns i CMP (Cookie Management Platform)
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidUnder tiden som prenumerationen är aktiv, så länge du har ett aktivt konto samt ett (1) år efter avslutad prenumeration och/eller är aktiv och är utan skuld.

Åtgärder vid utebliven betalning (inkasso och ev. betalningspåminnelser)

ÄndamålFör att skicka betalningspåminnelser och driva in uteblivna betalningar för våra tjänster/produkter med hjälp av inkassobolag.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kundnummer, kontaktuppgifter, fakturanummer.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om skuld.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna driva in skulder till oss. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTill dess att skulden är betald.

Kundregistervård

ÄndamålFör att kvalitetssäkra våra kundregister, genom uppdatering/komplettering/ändring eller radering, så att vi säkerställer att vi har korrekta och uppdaterade uppgifter om våra prenumerationskunder.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter (e-mail och telefonnummer), personnummer.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, befattning, kontaktuppgifter samt uppgifter för debitering av prenumerationen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ha korrekta och uppdatera uppgifter om våra prenumerationskunder. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUppgifter om prenumeranter sparas ett (1) år efter avslutad prenumeration

Nyhetsbrev

ÄndamålFör att kunna tillhandahålla dig det nyhetsbrev som du anmält dig till innehållande en summering av nyheter.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, e-postadress, uppgift om vilket nyhetsbrev du registrerat dig på.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, e-postadress, uppgift om vilket nyhetsbrev du registrerat dig på.
Rättslig grundSamtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidTills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

3.1.3 Kundservice

Kundservice via telefon, e-post och kontaktformulär online

ÄndamålFör att tillhandahålla kundservice via telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär online. Ändamålet inkluderar bland annat att verifiera din identitet och kommunicera och hjälpa dig med ditt ärende (såsom betalningsfrågor, adressändring, uppehåll, uppsägning, etc.).
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer/kundnummer, sådana personuppgifter som krävs för att lösa ditt ärende (såsom uppgifter om din prenumeration, ditt kundkonto eller betalningar) samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation med oss.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer, sådana personuppgifter som krävs för att lösa ditt ärende (såsom uppgifter om prenumeration, kundkonto och fakturor/betalningsinformation) samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.

Selfservice/talsvar

ÄndamålFör att tillhandahålla kundservice till dig genom självbetjäning per telefon inklusive bland annat att verifiera din identitet och hjälpa dig att hantera vissa av dina ärenden (såsom uppehåll i prenumeration, adressändring och reklamation).
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: E-postadress, lösenord och IP-nummer. För identifiering via talsvar behandlar vi även telefonnummer och prenumerationsuppgifter.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter samt fakturauppgifter
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla talsvarsservice.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.

3.1.4 Marknadsföring

Marknadsföring via e-post och sms

ÄndamålFör att skicka marknadsföring, såsom information om kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av samt information om oss, vår verksamhet och våra produkter och tjänster, via e-post och/eller sms.Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: namn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på oinloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register, information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation. .
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, befattning, kontaktuppgifter.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera våra prenumerationskunder för att kunna marknadsföra vår verksamhet på ett relevant sätt.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder kundförhållandet och ett (1) år därefter.

Annonsering från oss på tredje parters hemsidor

ÄndamålFör att visa annonser från oss på tredje parters hemsidor.
Kategorier av personuppgifterIP-adress
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidUpp till 90 dagar

Anpassning av grundläggande annonser på hemsidan

ÄndamålFör att anpassa de grundläggande annonser som visas för dig när du besöker vår hemsida, såsom vilken ordning annonserna visas i och för att hindra en annons från att visas i ett olämpligt redaktionellt sammanhang.
Kategorier av personuppgifterInformation om din enhet (enhetstyp, kapacitet, användaragent, URL och IP-adress) och ungefärlig positionering (geodata).
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidUpp till 90 dagar

Anpassade annonser efter dina intressen

ÄndamålFör att på ditt kundkonto visa dig annonser från oss och våra samarbetspartners som vi tror att du kan vara intresserad av, vilket vi fastställer utifrån de annonser och artiklar som du tagit del av och klickat på, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med samt information om dig från offentliga register.Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4.
Kategorier av personuppgifterNamn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, cookies, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på oinloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register (såsom uppgift om bilägande från fordonsregistret), uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om vilket profileringssegment du tillhör (se avsnitt 4 nedan), information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation.Personuppgifterna för att göra detta inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker. Inställningar kan göras samt mer information finns i CMP (Cookie Management Platform)
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice

3.1.5 Underhållning

Kundevenemang

ÄndamålFör att du ska kunna anmäla dig eller köpa biljetter till våra olika kundevenemang och för att vi ska kunna administrera din anmälan till evenemanget, t.ex. tillhandahålla dig mat i enlighet med dina matpreferenser.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, de kontaktuppgifter som du lämnar och information om matpreferens(er).Kontaktperson/företrädare för ett företag: [Namn, de kontaktuppgifter som du lämnar och information om matpreferens(er)]
Rättslig grundFullgörande av vårt avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidUnder två månader efter att evenemanget genomförts.

Korsord och Sudoku

ÄndamålFör att möjliggöra för dig att delta i våra korsord- och sudoku-tävlingar.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, prenumerationsinformation.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter.
Rättslig grundFullgörande av vårt avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice

Övriga tävlingar

ÄndamålFör att tillhandahålla och administrera våra tävlingar, inklusive för att vi ska kunna kommunicera med dig under tävlingens gång.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, prenumerationsuppgifter och eventuella personuppgifter i ditt tävlingsbidrag.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, prenumerationsuppgifter och eventuella personuppgifter i ditt tävlingsbidrag.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar till våra prenumerationskunder.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder tävlingens genomförande.

3.1.6 Utveckling av verksamheten

Utveckling av våra prenumerationstjänster

ÄndamålAnalysera, utvärdera och utveckla våra prenumerationstjänster och produkter genom att studera hur våra prenumerationskunder agerar, såsom vilken artikel de befann dig på när de valde att börja prenumerera (s.k. artikelkonvertering), hur länge de prenumererar, hur ofta de väljer att ha uppehåll i prenumerationen och hur vanliga reklamationer är, i syfte att förstå våra kunders behov och därmed förbättra tjänsterna så att vi behåller våra prenumerationskunder. Ändamålet inkluderar också att ta fram intern statistik och interna rapporter.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer (för att få fram ålder och kön), prenumerationsdata, IP-nummer, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), säljare hänförlig till din prenumeration, uppgifter i din kommunikation till oss, försäljningskanal.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, prenumerationsdata, IP-nummer, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), säljare hänförlig till din prenumeration, uppgifter i din kommunikation till oss, försäljningskanal och kanal mot kund.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna analysera, utvärdera och utveckla våra prenumerationstjänster.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidPersonuppgifterna sparas inte specifikt för detta ändamål utan kommer att behandlas för detta ändamål under den specifika lagringstiden som gäller för det ändamål som personuppgifterna inhämtades för.

Undersökningar genom enkäter och intervjuer

ÄndamålFör att utvärdera våra nuvarande och kommande tjänster och produkter genomför vi undersökningar genom enkäter och intervjuer som vi spelar in.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson:För enkäter: Kontaktuppgifter, kundnummer, kön, ålder, prenumerationsuppgifter och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i enkäten.För intervjuer: Namn, kontaktuppgifter, ljud och bild (videoupptagning), prenumerationsuppgifter och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i intervjun.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra befintliga och kommande produkter och tjänster.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidInspelade intervjuer raderas efter två (2) år, enkätsvar raderas efter en månad.

Utveckling av kundservice

Ändamål
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss
Rättslig grund
Lagringstid

3.1.7 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn

ÄndamålFör att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1© och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
LagringstidSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två (2) år därefter.

Utövande av rättigheter enligt GDPR

ÄndamålFör att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer och/eller uppgift om din prenumeration samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III)
LagringstidUnder ett (1) år från att vi slutligt hanterat din begäran.

Tvister

ÄndamålFör att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som tvisten pågår och tio (10) år därefter.

Krav eller klagomål

ÄndamålFör att hantera, utreda och besvara eventuella krav eller klagomål.
Kategorier av personuppgifterDe personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till kravet eller klagomålet.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna hantera krav eller klagomål gentemot vår verksamhet.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTills vi har undersökt och hanterat ditt krav eller klagomål.

Myndighetsförfrågan

ÄndamålFör att överföra personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grundVid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)).[I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar även när det inte följer av lag. Dock lämnas uppgifter endast när det finns en rättslig skyldighet att göras så.
LagringstidEj tillämpligt.

Bokföringsändamål

ÄndamålFör bokföringsändamål, t.ex. hantera och dokumentera fakturering, betalningar, återbetalningar, sparande av räkenskapsmaterial, etc.
Kategorier av personuppgifterUppgifter kopplade till transaktioner och betalningar såsom namn, personnummer, fakturanummer, kontonummer, bank, namn på ansvarig person hos företag och dennes kontaktuppgifter.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)) - Bokföringslag (1999:1078).
LagringstidPersonuppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagens (1999:1078) regler.

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet

ÄndamålFör att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

3.2 Annonskunder

3.2.1 Översikt över ändamål

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Hantering av kundförhållandet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi ska publicera annonser och begravningsannonser, vidta åtgärder vid utebliven betalning och utföra kundregistervård.
 • Kundservice, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi tillhandahåller kundservice per telefon, e-post, kontaktformulär online och genom talsvar/selfservice.
 • Marknadsföring, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi skickar marknadsföring och information om kampanjer till dig på olika sätt samt nyhetsbrev.
 • Underhållning, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi anordnar kundevenemang och tävlingar.
 • Utveckling av verksamheten, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi genomför undersökningar, utbildar vår personal samt utvecklar annonsverksamheten.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.2.2 Hantering av kundförhållandet

Publicering av annons

ÄndamålFör att kunna ingå avtal med det företag du representerar om publicering av annons på någon av våra hemsidor och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet (såsom att tillhandahålla annonsutrymme, ta emot annonsunderlag, publicera annons, fakturera och hantera betalningar).
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kundnummer, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, fakturanummer, personuppgifter i vår kommunikation avseende annonsering. Kontaktperson/företrädare för ett företag: Kundnummer, kundnamn, kontaktuppgifter, fakturanummer, personuppgifter i vår kommunikation.
Rättslig grundFullgörelse av avtal eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidAnnonsunderlaget sparas under fyra (4) månader från att annonsen publicerats. Den publicerade annonsen finns kvar på våra hemsidor så länge du inte invänder mot detta.

Publicering av begravningsannons

ÄndamålFör att kunna publicera begravningsannonser från begravningsbyråer på våra hemsidor och fullgöra övriga åtaganden enligt avtalet (såsom att tillhandahålla annonsutrymme, ta emot annonsunderlag, publicera annons, fakturera och hantera betalningar).
Kategorier av personuppgifterKontaktperson/företrädare för ett företag (begravningsbyrå): Namn, kontaktuppgifter, uppgifter i kommunikation och eventuella andra personuppgifter i annons.
Rättslig grundFullgörelse av avtal eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidAnnonsunderlaget sparas under fyra (4) månader från att annonsen publicerats. Den publicerade annonsen finns kvar på våra hemsidor så länge du inte invänder mot detta.

Åtgärder vid utebliven betalning (inkasso och ev. betalningspåminnelser)

ÄndamålFör att skicka betalningspåminnelser enligt avtal samt vid uteblivna betalningar för våra tjänster/produkter, vid utebliven betalning efter påminnelse, skicka inkasso med hjälp av inkassobolag.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kundnummer, kontaktuppgifter, fakturanummer, uppgifter om din skuld. Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kundnummer, kontaktuppgifter, fakturanummer, uppgifter om din skuld.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna driva in skulder till oss.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTill dess att skulden är betald.

Nyhetsbrev

ÄndamålFör att kunna tillhandahålla dig det nyhetsbrev som du anmält dig till innehållande viktiga nyheter.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: [Namn, e-postadress, uppgift om vilket nyhetsbrev du registrerat dig på].Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, e-postadress, uppgift om vilket nyhetsbrev du registrerat dig på.
Rättslig grundSamtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidTills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

3.2.3 Kundservice

Kundservice via telefon, e-post och kontaktformulär online

ÄndamålFör att tillhandahålla kundservice via telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär online. Ändamålet inkluderar bland annat att verifiera din identitet och kommunicera och hjälpa dig med ditt ärende (såsom betalningsfrågor, reklamation, etc.).
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer/kundnummer, sådana personuppgifter som krävs för att lösa ditt ärende (såsom uppgifter om annons och betalningar) samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation med oss.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer, sådana personuppgifter som krävs för att lösa ditt ärende (såsom uppgifter om annons och betalningar) samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.

Selfservice/talsvar

ÄndamålFör att tillhandahålla kundservice till dig genom självbetjäning per telefon inklusive bland annat att verifiera din identitet och hjälpa dig att hantera vissa av dina ärenden.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: E-postadress, lösenord och IP-nummer. För identifiering via talsvar behandlar vi även telefonnummer eller personnummer vid användning av Mobilt BankID.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer, sådana personuppgifter som krävs för att lösa ditt ärende (såsom uppgifter om annons och betalningar) samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla talsvarsservice.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.

3.2.4 Marknadsföring

Marknadsföring via e-post och sms

ÄndamålFör att skicka marknadsföring, såsom information om kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av samt information om oss och vår verksamhet, våra produkter och tjänster, via e-post och/eller sms.Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Ålder, intressen, telefonnummer, kön, födelsedatum, namn, stad för folkbokföring, använda kampanjkoder, information om betalning (såsom betalningsnivå, senaste betalning, betalningsmetod), erbjudandekod, startaktivitet, domän, IP-nummer, cookies och information om vilket profileringssegment du tillhör.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, befattning.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera våra prenumerationskunder för att kunna marknadsföra vår verksamhet på ett relevant sätt.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder kundförhållandet och ett (1) år därefter.

3.2.5 Underhållning

Kundevenemang

ÄndamålFör att du ska kunna anmäla dig eller köpa biljetter till våra olika kundevenemang och för att vi ska kunna administrera din anmälan till evenemanget, t.ex. tillhandahålla dig mat i enlighet med dina matpreferenser.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, de kontaktuppgifter som du lämnar och information om matpreferens(er).Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, de kontaktuppgifter som du lämnar och information om matpreferens(er)
Rättslig grundFullgörande av vårt avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås (GDPR, artikel 6.1(b)).
LagringstidUnder två (2) månader efter att evenemanget genomförts.

3.2.6 Utveckling av verksamheten

Undersökningar genom enkäter och intervjuer

ÄndamålFör att utvärdera våra nuvarande och kommande tjänster och produkter genomför vi undersökningar genom enkäter och intervjuer som vi spelar in.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson:För enkäter: Kontaktuppgifter, kundnummer, kön, ålder och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i enkäten.För intervjuer: Namn, kontaktuppgifter, ljud och bild (videoupptagning) och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i intervjun.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra befintliga och kommande produkter och tjänster.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidInspelade intervjuer raderas efter två (2) år, enkätsvar raderas efter en månad.

Utveckling av kundservice

ÄndamålFör att kunna kvalitetssäkra och förbättra vår kundservice spelar vi in samtliga telefonsamtal till kundservice, vilka också används för att utbilda vår personal.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer/kundnummer samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter, kundnummer samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)).Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra vår kundservice.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.Inspelade samtal raderas ett (1) år efter din kontakt med kundservice

3.2.7 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn

ÄndamålFör att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
LagringstidSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två (2) år därefter.

Utövande av rättigheter enligt GDPR

ÄndamålFör att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).
LagringstidUnder ett (1) år från att vi slutligt hanterat din begäran.

Tvister

ÄndamålFör att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som tvisten pågår och tio (10) år därefter.

Krav eller klagomål

ÄndamålFör att hantera, utreda och besvara eventuella krav eller klagomål.
Kategorier av personuppgifterDe personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till kravet eller klagomålet.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna hantera krav eller klagomål gentemot vår verksamhet.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTills vi har undersökt och hanterat ditt krav eller klagomål.

Myndighetsförfrågan

ÄndamålFör att överföra personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grundVid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)).I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar. Myndigheters förfrågningar beaktas endast när det finns rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter.Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

Bokföringsändamål

ÄndamålFör bokföringsändamål, t.ex. hantera och dokumentera fakturering, betalningar, återbetalningar, sparande av räkenskapsmaterial, etc.
Kategorier av personuppgifterUppgifter kopplade till transaktioner och betalningar såsom namn, personnummer, fakturanummer, kontonummer, bank, namn på ansvarig person hos företag och dennes kontaktuppgifter.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)) - Bokföringslag (1999:1078).
LagringstidPersonuppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagens (1999:1078) regler.

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet

ÄndamålFör att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

3.3 Potentiella prenumerations- och annonskunder

3.3.1 Översikt över ändamål

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Kundservice, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi tillhandahåller kundservice per telefon, e-post och kontaktformulär online.
 • Marknadsföring, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi skickar marknadsföring och information om kampanjer och erbjudanden till dig på olika sätt.
 • Utveckling av verksamheten, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi genomför undersökningar.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.3.2 Kundservice

Kundservice via telefon, e-post och kontaktformulär online

ÄndamålFör att tillhandahålla kundservice via telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär online. Ändamålet inkluderar bland annat att och kommunicera och hjälpa dig med ditt ärende.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation med oss.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, kontaktuppgifter samt andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation till oss.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUnder ett (1) år från din kontakt med kundservice.

3.3.3 Marknadsföring

Marknadsföring via e-post och sms

ÄndamålFör att skicka marknadsföring, såsom information om kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av samt information om oss och vår verksamhet, våra produkter och tjänster, via e-post och/eller sms. Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Ålder, intressen, telefonnummer, kön, födelsedatum, namn, stad för folkbokföring, använda kampanjkoder, information om betalning (såsom betalningsnivå, senaste betalning, betalningsmetod), erbjudandekod, startaktivitet, domän, IP-nummer, cookies och information om vilket profileringssegment du tillhör.
Kontaktperson/företrädare för ett företag: Namn, befattning, kontaktuppgifter
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera våra prenumerationskunder för att kunna marknadsföra vår verksamhet på ett relevant sätt. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra. När kunden godkänner villkoren i samband med att kunden blir prenumeration och/eller skapar konto och godkänner med det marknadsföring via e-post och/eller sms.
LagringstidUppgifterna lagras i ett (1) år

Marknadsföring via telefon

ÄndamålFör att komma i kontakt med dig per telefon för att marknadsföra oss, t.ex. med information om kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av samt information om oss, vår verksamhet och våra produkter och tjänster. Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4
Kategorier av personuppgifterPrivatperson: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, födelsedatum, uppgift om dina tidigare kontakter med oss.
Kontaktpersoner/företrädare för företag: Namn, befattning, kontaktuppgifter
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ringa dig för marknadsföringsändamål. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidUpp till tre (3) månader.

3.3.4 Utveckling av verksamheten

Undersökningar genom enkäter och intervjuer

ÄndamålFör att utvärdera våra nuvarande och kommande tjänster och produkter genomför vi undersökningar genom enkäter och intervjuer som vi spelar in.
Kategorier av personuppgifterPrivatperson:
För enkäter: Kontaktuppgifter, kön, ålder och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i enkäten. För intervjuer: Namn, kontaktuppgifter, ljud och bild (videoupptagning) och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i intervjun.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra befintliga och kommande produkter och tjänster. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidInspelade intervjuer raderas efter två (2) år, enkätsvar raderas efter en (1) månad

3.3.5 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn

ÄndamålFör att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
LagringstidSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två (2) år därefter.

Utövande av rättigheter enligt GDPR

ÄndamålFör att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).
LagringstidUnder ett (1) från att vi slutligt hanterat din begäran.

Tvister

ÄndamålFör att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grund Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som tvisten pågår och tio (10) år därefter

Krav eller klagomål

ÄndamålFör att hantera, utreda och besvara eventuella krav eller klagomål.
Kategorier av personuppgifterDe personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till kravet eller klagomålet.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna hantera krav eller klagomål gentemot vår verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTills vi har undersökt och hanterat ditt krav eller klagomål.

Myndighetsförfrågan

ÄndamålFör att överföra personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grundVid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)). I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar. Myndigheters förfrågningar beaktas endast när det finns rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet

ÄndamålFör att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

3.4 Hemsidebesökare

3.4.1 Översikt över ändamål

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • När du besöker våra hemsidor, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när du kommenterar på våra artiklar och när vi anpassar innehållet på våra hemsidor efter dig.
 • Marknadsföring, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi anpassar annonser efter dig.
 • Utveckling av verksamheten, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi genomför undersökningar och optimerar våra hemsidor.
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.4.2 När du besöker våra hemsidor

Kommentera på artiklar m.m.

ÄndamålFör att möjliggöra för dig att kommentera på vårt innehåll, t.ex. artiklar. För att du ska kunna kommentera på en artikel behöver du skapa ett konto hos vår externa samarbetspartner Ifrågasätt som tillhandahåller tjänsten och logga in.
Kategorier av personuppgifterNamn eller annat alias, ort, beskrivning (om du lagt till detta), dina kommentarer, antal kommentarer du gjort, datum för när du började kommentera.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla dig valbar tjänst som ger mervärde till ditt besök på våra hemsidor. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidDina publicerade kommentarer finns kvar på våra hemsidor så länge vi nyttjar verktyget Ifrågasätt.
[Personuppgifts-ansvariga]Stampen och Ifrågasätt Media Sverige AB

Anpassning av innehåll (ej annonser) utifrån dina intressen

ÄndamålFör att maximera din upplevelse av våra digitala tjänster/produkter anpassar vi innehållet (bl.a. vilka artiklar som visas för dig och var) efter vad vi tror du kan vara intresserad av, vilket vi fastställer utifrån [de artiklar som du läst och andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med].
Kategorier av personuppgifter[Namn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, cookies, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på oinloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om vilket profileringssegment du tillhör (se avsnitt 4 nedan)information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation. Personuppgifterna för att göra detta inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker. Du kan läsa mer om detta i vår cookie-policy.
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidUpp till 90 dagar.

3.4.3 Marknadsföring

Anpassning av grundläggande annonser på hemsidan

ÄndamålFör att anpassa de grundläggande annonser som visas för dig när du besöker vår hemsida, såsom vilken ordning annonserna visas i och för att hindra en annons från att visas i ett olämpligt redaktionellt sammanhang. Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4.
Kategorier av personuppgifterInformation om din enhet (enhetstyp, kapacitet, användaragent, URL och IP-adress) och ungefärlig positionering (geodata).
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
Lagringstid Upp till 90 dagar

Anpassade annonser efter dina intressen

ÄndamålFör att på ditt kundkonto visa dig annonser från oss och våra samarbetspartners som vi tror att du kan vara intresserad av, vilket vi fastställer utifrån de annonser och artiklar som du tagit del av och klickat på, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med samt information om dig från offentliga register. Innefattar profilering, läs mer under avsnitt 4.
Kategorier av personuppgifterNamn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, cookies, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på oinloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register (såsom uppgift om bilägande från fordonsregistret), uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om vilket profileringssegment du tillhör (se avsnitt 4 nedan), information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation. Personuppgifterna för att göra detta inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker. Du kan läsa mer om detta i vår cookie-policy.
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).

3.4.4 Utveckling av verksamheten

Undersökningar genom intervjuer

ÄndamålFör att utvärdera våra nuvarande och kommande tjänster och produkter genomför vi undersökningar genom intervjuer som vi spelar in.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, kön, ålder, ljud och bild (videoupptagning) och andra personuppgifter som du lämnar i din feedback i intervjun.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, art 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra befintliga och kommande produkter och tjänster. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidInspelade intervjuer raderas efter två år.

Optimering av våra hemsidor

ÄndamålFör att mäta, analysera och förbättra våra hemsidors funktioner samlar vi in uppgifter om hur du använder våra hemsidor och hur du navigerar mellan olika sidor. Därmed kan vi få förståelse för hur vi t.ex. ska göra våra hemsidor mer intuitiva för våra besökare.
Kategorier av personuppgifterCookies, IP-nummer, uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser och annonser du klickar på), information om den hård- och mjukvara du använder och dess inställningar. Personuppgifterna inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker. Du kan läsa mer om detta i vår cookie-policy.
Rättslig grundDitt samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)).
LagringstidEtt (1) år efter ditt sista besök på hemsidan

3.4.5 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn

ÄndamålFör att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
LagringstidSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två år därefter.

Utövande av rättigheter enligt GDPR

ÄndamålFör att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).
LagringstidUnder ett (1) år från att vi slutligt hanterat din begäran.

Tvister

ÄndamålFör att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som tvisten pågår och tio (10) år därefter.

Krav eller klagomål

ÄndamålFör att hantera, utreda och besvara eventuella krav eller klagomål.
Kategorier av personuppgifterDe personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till kravet eller klagomålet.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna hantera krav eller klagomål gentemot vår verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTills vi har undersökt och hanterat ditt krav eller klagomål.

Myndighetsförfrågan

ÄndamålFör att överföra personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grundVid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)). I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar. Myndigheters förfrågningar beaktas endast när det finns rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet

ÄndamålFör att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
Lagringstid Ej tillämpligt.

3.5 Leverantör

3.5.1 Översikt över ändamål

Informationen om vår behandling av dina personuppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 • Hantering av avtalsförhållandet, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling när vi administrerar avtalsförhållandet till våra leverantörer
 • För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden, vilket innehåller information om vår personuppgiftsbehandling vid incidenter och tillsyn, utövandet av registrerades rättigheter, tvister, krav eller klagomål, myndighetsförfrågningar, bokföringsändamål samt vid fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet.

3.5.2 Hantering av avtalsförhållandet

Administrera förhållandet till vår leverantör

ÄndamålFör att kunna ingå avtal och uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med det företag du representerar (såsom mottagande av leverans, hantera betalning och upprätthålla aktuellt leverantörsregister) samt för att kunna tillhandahålla möjligheten att signera avtal digitalt.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer (enbart vid digital signering).
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen av personuppgifterna i avtalet är nödvändig för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal vi ingår med det företag du representerar. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som du är vår kontaktperson och något åtagande enligt det aktuella avtalet är gällande (t.ex. sekretessåtagande) och tre (3) år därefter.

3.5.3 För att följa lagar, rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden

Incident eller tillsyn

ÄndamålFör att utreda incidenter, bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1© och bland annat GDPR, artikel 33-34 respektive artikel 58).
LagringstidSå länge incidenten eller efterföljande tillsynen pågår och upp till två (2) år därefter.

Utövande av rättigheter enligt GDPR

ÄndamålFör att tillmötesgå din begäran om att utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.
Kategorier av personuppgifterNamn, kontaktuppgifter, personnummer samt annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).
LagringstidUnder ett (1) år från att vi slutligt hanterat din begäran.

Tvister

ÄndamålFör att tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata och skydda våra intressen i händelse av tvist. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidSå länge som tvisten pågår och tio (10) år därefter.

Krav eller klagomål

ÄndamålFör att hantera, utreda och besvara eventuella krav eller klagomål.
Kategorier av personuppgifterDe personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till kravet eller klagomålet.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna hantera krav eller klagomål gentemot vår verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidTills vi har undersökt och hanterat ditt krav eller klagomål.

Myndighetsförfrågan

ÄndamålFör att överföra personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som efterfrågas.
Rättslig grundVid bindande förelägganden: Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)). I övriga fall: Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna vara behjälpliga vid myndigheters förfrågningar. Myndigheters förfrågningar beaktas endast när det finns rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

Bokföringsändamål

ÄndamålFör bokföringsändamål, t.ex. hantera och dokumentera fakturering, betalningar, återbetalningar, sparande av räkenskapsmaterial, etc.
Kategorier av personuppgifterUppgifter kopplade till transaktioner och betalningar såsom namn, personnummer, fakturanummer, kontonummer, bank, namn på ansvarig person hos företag och dennes kontaktuppgifter.
Rättslig grundRättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)) - Bokföringslag (1999:1078).
LagringstidPersonuppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagens (1999:1078) regler.

Fusion, förvärv eller försäljning av vår verksamhet

ÄndamålFör att överföra uppgifter vid en eventuell fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet och/eller tillgångar.
Kategorier av personuppgifterDe kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av fusionen, förvärvet eller försäljningen.
Rättslig grundBerättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla personuppgifter i fall av strukturella verksamhetsförändringar. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.
LagringstidEj tillämpligt.

4 VIKTIG INFORMATION FÖR DIN KÄNNEDOM

4.1 Automatiserat beslutsfattande och profilering

För att anpassa annonser och innehåll efter dina intressen, skicka anpassad marknadsföring till dig via e-post och sms, anpassa innehåll (artiklar) och utveckla vår verksamhet/våra produkter efter vad vi tror intresserar dig, kan vi på ett automatiskt sätt samla in och analysera dina personuppgifter. Detta gör vi för att förutsäga dina personliga preferenser och kategorisera dig i en ”segmentstillhörighet". Ett segment består vanligtvis av 120 000 – några miljoner individer med liknande preferenser, intressen, beteenden, inkomst, livssituation m.m. Alla som kategoriseras i samma segment kommer att få samma typ av marknadsföring och/eller ordningsföljd på innehållet på våra hemsidor/i våra mobilapplikationer. De segment vi skapar kan till exempel inkludera, "barnfamiljer", ”singelhushåll”, ”företag och beslutsfattare”, ”medelinkomsttagare” och ”förlorade kunder (churn)”. Dessa segment kan, vid anpassning av annonser, kombineras med t.ex. geodata för att rikta en annons gentemot exempelvis ”medelinkomsttagare i Göteborg”. Detta kallas för profilering.

För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress, personnummer/födelsedata, kön, telefonnummer, prenumerationsdata (t.ex. ID-nummer, produkt), IP-nummer, geodata, ID-nummer på oinloggad hemsidebesökare, uppgifter om ditt kundbeteende (såsom uppgifter om reklamation, uppsägning/uppsägningskod, deltagande i marknadsaktivitet), uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser, andra aktörers hemsidor som du har besökt och interagerat med), information från offentliga register, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om den hård- och mjukvara du använder (inklusive dess inställningar) samt betalningsinformation.

Din segmentstillhörighet kommer inte att ge några rättsliga effekter eller påverka dig på något liknande sätt. Den rättsliga grunden för att skapa profiler och därigenom placera dig i en segmentstillhörighet för att anpassa annonser och innehåll efter dina intressen, skicka anpassad marknadsföring till dig via e-post och sms, anpassa innehåll (artiklar) och utveckla vår verksamhet/våra produkter är ditt samtycke (artikel 6.1 a) GDPR).

Personuppgifterna sparas under tiden du är prenumerationskund hos oss och upp till ett år efter att din prenumeration avslutats eller ditt kundkonto stängts. För dig som inte är prenumerationskund hos oss sparar vi dina uppgifter för detta ändamål under 1 år

4.2 Behandling av personnummer

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. Var får vi dina personuppgifter ifrån?

Vi samlar i huvudsak in personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du kommunicerar med oss, tecknar en prenumeration eller använder våra produkter och tjänster. Vi samlar även in nedan angivna personuppgifter om dig från nedan angivna källor:

 • Personuppgifter om dig som kontaktperson som vi får från det företag/den organisation du företräder: namn, kontaktuppgifter och titel.
 • Personuppgifter som vi hämtat från din enhet, t.ex. din telefon eller dator: cookies, IP-adress, ID-nummer, [information om den hård- och mjukvara du använder och dess inställningar]
 • Personuppgifter som vi skapar om dig: kundnummer, fakturanummer, fakturarelaterad information (såsom produkt, betalningsperiod, uppehåll, tillfällig adress, utebliven tidning), information om eventuella skulder till oss, [ID-nummer], uppsägningskoder, säljare hänförlig till din prenumeration, försäljningskanal, ljud och bild (videoupptagning),
 • Personuppgifter som vi observerar om dig samt personuppgifter som vi härleder om dig (baseras på observerad data som vi har dragit slutsats om dig utifrån): intressen, information om vilket profileringssegment du tillhör, uppgifter om ditt webbeteende (såsom vilka artiklar du läser och annonser du klickar på), uppgifter om kundbeteende (såsom om uppehåll, reklamation, uppsägning/uppsägningskoder, uppgift om deltagande i marknadsaktivitet), kön, ålder,loggkategori och loggtyp,
 • Från eventuell god man/annan företrädare: intyg om dennes rätt att företräda dig.
 • För dig som söker jobb hos oss kan vi få vissa personuppgifter om dig från referenspersonen, t.ex. om tidigare prestationer och erfarenheter.
 • För dig som är referensperson till någon som söker en tjänst hos oss får vi följande uppgifter om dig från jobbsökanden: namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsrelation till Jobbsökanden.
 • Från offentliga register, såsom fordonsregister, Statens personadressregister ("SPAR"): bilinnehav, stad för folkbokföring.
 • Checkbiz: Vi stämmer av att din adress går att distribuera till.
 • Från Adresspoint får vi följande personuppgifter om potentiella nya prenumeranter: namn, adress, telefonnummer, personnummer.
 • Från Hotjar får vi din e-postadress (som du lämnat till Hotjar och som vi använder för att ta kontakt och boka in intervju om produkter/tjänster).

För att ingå och fullgöra vårt avtal med dig eller det företag du representerar, efterleva lagkrav och för att du ska kunna kommunicera med oss behöver du lämna vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar. Vi kommer tydligt informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska. Om du inte ger oss de personuppgifter vi efterfrågar kan detta, i vissa fall, leda till att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster och produkter du efterfrågar, att vi inte kan uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller våra skyldigheter enligt lag.

6 HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att följa rättsliga krav måste vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra företag inom Stampen Media koncernen och tredje parter som hjälper oss i olika delar av vår verksamhet. Vi delar också uppgifter med vissa samarbetspartners för efterföljande behandlingar som de är personuppgiftsansvariga för, exempelvis för att de ska skicka erbjudanden till dig. Kategorierna av dessa mottagare listas nedan.

 • Företag som tillhandahåller oss kundservice.
 • Företag som tillhandahåller oss CRM-system.
 • Företag som tillhandahåller oss marknadsföringsverktyg/tjänster för digitala utskick.
 • Telemarketingbolag som tillhandahåller oss marknadsföringstjänster via telefon.
 • Företag som tillhandahåller kontaktuppgifter och andra uppgifter om våra kunder och potentiella kunder för kundregistervård och marknadsföring.
 • Företag som tillhandahåller oss digitala verktyg för events och underhållning.
 • Leverantörer av sociala medieplattformar för att visa marknadsföring från oss och våra samarbetspartners i dessa kanaler.
 • Företag som distribuerar våra papperstidningar och fysiska marknadsföringsutskick.
 • Företag som tillhandahåller oss betalningslösningar, inklusive ditt kortföretag (för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning), eller tillhandahåller faktureringstjänster.
 • Inkassobolag som hjälper oss att driva in skulder.
 • IT-leverantörer som tillhandahåller mjukvara och hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Företag som tillhandahåller oss analys- eller undersökningsverktyg/tjänster som används för att analysera och utveckla verksamheten.
 • Externa rådgivare och konsulter som hjälper oss i vår verksamhet, såsom revisions- och advokatbyråer.
 • Myndigheter, t.ex. polismyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Bolagsverket och Skatteverket, i händelse av myndighetsförfrågan.
 • Domstolar, i händelse av tvist eller annan prövning.

6.2 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som är verksamma utanför EU/EES.

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Kanada.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES och vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats. Vid överföringar till Kanada tillämpas adekvansbeslut från EU-kommissionen. Vid överföringar till USA tillämpas adekvansbeslutet från EU-kommissionen för de tredje parter som anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som du hittar här (artikel 45 i GDPR). För övriga tredje parter i USA ingår vi EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46 i GDPR), som du hittar här. Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

DINA RÄTTIGHETER

6.2.1 Allmänt

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 9 nedan.

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför.

6.2.2 Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (exempelvis vilka kontakt- och identitetsuppgifter vi behandlar om dig), eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod.

6.2.3 Rätt till rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om att uppgifterna uppdaterats, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan.

6.2.4 Rätt till radering (rätten att bli glömd)

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för sådana ändamål,
 • Du motsätter dig behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller om
 • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.

Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna raderats, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

6.2.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänt mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan.

6.2.6 Rätt att begära begränsning

Med ”begränsning” menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller:

 • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Om du har invänt mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen har vi fortfarande rätt att använda uppgifterna för lagring, om du har samtyckt till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss så kommer vi också berätta vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

6.2.7 Rätt att motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering

Du har rätt att motsätta dig att vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

6.2.8 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades.

6.2.9 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallades.

6.2.10 Rätt att klaga

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina kontaktuppgifter får du gärna kontakta oss så kan vi tillsammans försöka lösa detta. Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i Sverige. Du har även rätt att klaga hos den tillsynsmyndighet i landet där du har din hemvist eller arbetar, eller i det land där du anser att en överträdelse av regelverket ägt rum.

7. KONTAKT

Stampen Lokala Medier Aktiebolag, org. nr. 556220-1052, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som anges i denna informationstext och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss på följande sätt:

- Via e-post på kundservice@gp.se

- Via telefon på 031–80 47 00

8. ÄNDRINGAR I DENNA INFORMATIONSTEXT

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade informationstexten på våra hemsidor. Om vi gör några väsentliga ändringar i informationstexten kommer vi att skicka ett meddelande till dig via e-post.