Slakteriets vd kritisk efter polisinspektionen på Dahlbergs

Det stora polispådraget vid Dahlbergs slakteri genomfördes bland annat för att leta efter illegal arbetskraft. Vd Frederick Larsson planerar nu att anmäla inspektionen, där Arbetsmiljöverket deltog, till just Arbetsmiljöverket.
– Vi är vana vid inspektioner – men inte att man agerar på det här sättet. Det är katastrofalt.

ANNONS
|

Onsdag 29 maj var det en stor polisinsats i Brålanda, med blåljusen på och många poliser som omringade Dahlbergs slakteri. Pådraget drog till sig uppmärksamhet och väckte frågor – och svaret på vad som pågick var att det var en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion som gränspolisen utförde tillsammans med Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.

Polisen kontrollerade att all personal på plats i slakteriet hade tillstånd att vistas och arbeta i Sverige, som en del av ett uppdrag från regeringen att verka mot arbetsplatskriminalitet. Inspektionen ledde inte till någon anmärkning från polisen.

Frederick Larsson är vd för Dahlbergs slakteri. Han var själv inte på plats under insatsen, men är väldigt kritisk till polisinsatsens omfattning och tillvägagångssätt.

– Vi välkomnar inspektioner och myndighetsbesök, men de bör ske på ett sätt som inte skadar vår personal och vår arbetsmiljö. Om någon i personalen har ett dåligt hjärta och möts av instormande polis med vapen så kan det sluta i tragedi, säger Frederick Larsson.

Beväpnade poliser

Frederick Larsson fick höra från sina anställda om hur beväpnade poliser sprang in i byggnaden så fort dörrarna öppnades för dem. Denna bild delas dock inte alls av Linda Clifford, som är gruppchef för den grupp inom gränspolisen som låg bakom insatsen.

– Det var inte riktigt så att vi stormade stället. När vi kom så tog vi direkt kontakt med chefen på plats och förklarade vad det var som hände och att det inte var någon fara.

Enligt polisen Linda Clifford gick inspektionen lugnt och metodiskt till, och hon upplevde inte att någon blev orolig eller rädd. Hon betonar att poliser i yttre tjänst alltid bär vapen som en del av den vardagliga tjänsteuniformen.

– Så som man ser poliser på gatan, det är så vi går klädda.

Två polisinspektioner på kort tid

Det är andra gången på kort tid som Dahlbergs slakteri fått besök från gränspolisen. Första gången var 20 mars i år, då polisens metoder kom som en obehaglig överraskning för Frederick Larsson. Han hade aldrig varit med om att en inspektion gått till på ett sätt som skrämde personalen.

– Den här gången hade de lite vana från sist, men då blev de extremt rädda och trodde att det pågick något akut brott, säger Frederick Larsson.

Att det kom ännu en inspektion inom så kort tid får Frederick Larsson att känna att Dahlbergs slakteri blivit utpekat på ett negativt sätt. Men enligt Linda Clifford på gränspolisen är det inte alls märkligt att de genomför två inspektioner på kort tid.

– Har vi gjort en kontroll i närtid och kommer igen så är det för att vi har påträffat någonting vid den tidigare kontrollen, säger hon.

Vid inspektionen 20 mars visade det sig att ett fåtal personer som jobbade på slakteriet inte hade tillstånd att arbeta i Sverige. Enligt Frederick Larsson rörde det sig om inhyrd bemanningspersonal, och han har inte fått någon uppföljning i ärendet.

Planerar att anmäla inspektionen

Att det blev en så stor polisinsats beror enligt Linda Clifford på att Dahlbergs slakteri är en stor arbetsplats, både vad gäller antalet anställda och yta. Det behövdes många poliser för att kunna förhindra eventuella flyktförsök.

– Det händer väldigt ofta att personer springer, om det vet att de är illegala arbetare och vill undkomma polisen, säger Linda Clifford.

Magnus Därth, vd för branschorganisationen Kött- och charkuteriföretagen, delar Frederick Larssons kritik mot polisinsatsens omfattning. Han välkomnar inspektioner, men säger att metoden där polisen omringar en hel anläggning inte passar för till exempel slakterier.

– Slakterier är omgärdade av höga staket, vanligtvis med taggtråd längst upp, och det finns bara en ut- och en ingång. Det går inte att komma undan om någon skulle försöka det.

Magnus Därth menar att inspektionen hade kunnat göras på ett mindre dramatiskt sätt med ett mindre antal poliser, vid arbetsdagens slut när alla anställda går ut genom samma grind. Det skulle orsaka mindre negativ uppmärksamhet och störa arbetet mindre.

Anmäler till Arbetsmiljöverket

När det gäller just störning av arbetet planerar Dahlbergs slakteris vd Frederick Larsson att framföra ett klagomål – till en av de myndigheter som genomförde inspektionen.

– Vi kommer lägga in en anmälan till Arbetsmiljöverket om att sättet som de och polisen gör kontroller förstör vår arbetsmiljö. Det fungerar ju inte att folk känner sig otrygga på sin arbetsplats.

LÄS MER:Polisinsats på Dahlbergs slakteri