Våga göra din röst hörd i EU valet!

I många av världens länder övervakas röstningen av militär som kontrollerar att du röstar och lägger ”rätt” röstsedel i valkuvertet. Här kan vi ännu så länge lägga den röstsedel vi själva valt. Denna fria demokratiska rösträtt är inget som vi kan ta för givet.

ANNONS
|

Därför hoppas vi att Du röstar i EU parlamentsvalet senast söndagen den 9 juni 2024.

Här följer en valkompass som kan vara till din hjälp inför valet.

Är du missnöjd med hur Sveriges arbete för fred, frihet och din egen personliga säkerhet har bedrivits i Sverige sedan Kristersson och Åkesson tog över?

Är du missnöjd när regeringens politik mot klimatet, som ökar utsläppen och anser att bensin/diesel är för dyrt för oss som bor på landsbygden?

Är du missnöjd med det aggressiva näthatet som skrämmer och sätter grupp emot grupp? Anser du att EU skall vara en gemensam yttre gräns som skyddar oss mot den internationella brottsligheten, konsekvenser av krig, flyktingströmmar och bör lösas gemensamt av alla EU länder tillsammans?

En röst på Socialdemokraterna ger en chans att göra något åt missnöjet de kommande åren.

Arbetslivskriminaliteten i EU och Sverige måste stoppas!

Är det alltid den som äger företag som har rätt att bestämma allt när Du är på jobbet? Har vi löntagare tillsammans ingen möjlighet att få organisera oss fritt och säga vår mening? Går det att hitta vägar att komma överens? Justa företag ska få stöd att växa.

Din röst på Socialdemokraterna är en röst för din egen rätt att fritt organisera dig för olika samhällsfrågor och intressen

Socialdemokraterna har en politik för ökad trygghet och stabilitet för både löntagare och företagare i EU parlamentet.

Den absolut viktigaste Socialdemokratiska frågan i EU är att vi alla arbetar mer tillsammans mot alla typer av hot, hat och att vi gör allt för att bevara freden i vårt land. Att 27 EU länder gör det tillsammans blir starkare än om vi ska göra jobbet själva.

Använd din rösträtt och valhemlighet senast den 9 juni 2024.

Rösta på sammanhållning och inte splittring, rösta på Socialdemokraterna i EU parlamentsvalet!

Michael Melby, gruppledare

Kommunstyrelsen Melleruds kommun

Marianne Sand Wallin, ordförande

Socialdemokraterna i Melleruds kommun